Danish Offshore Network and Offshore Denmark invites you to join OTC 2020

Exhibit at OTC 2020 - the industry's largest exhibition with more than 60,000 attendees!

Read more

 

 

Supplier index is a list of Danish offshore suppliers

Get listed in Supplier Index and be found by possible partners and customers - exploit the networking opportunities

Read more

DMOG - the oldest offshore sales network in Denmark

Optimise your business - become member of Danish Marine & Offshore Group - the largest and oldest network organisation

Read more

Generalforsamling / DMOG

DMOG inviterer hermed til generalforsamlingsmøde torsdag den 29. januar 2015 samt medlemsmøde.

Med den lave oliepris må vi forvente, at markedet for nybygning vil være reduceret væsentligt i nogen tid. De etablerede platforme og anlæg vil dog fortsat producere, og drift- og vedligeholdelsesmarkedet vil fortsætte. Konkurrencen vil blive skærpet, så du skal profilere dig tydeligere og ”spidse blyanten”.  Med dette in mente inviterer vi hermed til Danish Marine & Offshore Groups medlemsmøde og generalforsamling hos:

Messe C Fredericia, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia
Torsdag den 29. januar 2015 kl. 10.00-15.30

Inden generalforsamlingen er der medlemsmøde med foredrag under temaet ”Ny markedssituation – styrk fokus på drift og vedligeholdelse” samt let frokost.

Kl. 10.00 Medlemsmøde - registrering og formiddagskaffe
Kl. 10.25 Velkomst og præsentation af dagens program v/ Mogens Tofte Koch, Direktør, DMOG
Kl. 10.25-11.30 Indlæg:

Velkomst af vært. Introduktion af messen “Operation & Maintenance Offshore Exhibition“
v/ Peter Sunesen, projektlede, Messe C Fredericia

“Optimering af drift gennem vedligehold”
v/ Eva Mosegaard, sekretariatschef for Den Danske Vedligeholdelsesforening (DDV – netværk for optimering af drift og vedligehold)


“Hvordan styrer Vattenfall vedligehold af vindparker, og hvad bringer fremtiden?”
v/ Kristian Petersen, Vattenfall Vindkraft A/S
Kl. 11.30-12.00  ”Hvem er til stede i dag?” – kort præsentation af hver deltager og networking
Kl. 12.00-12.30 Samtaler med foredragsholdere og mellem medlemmer ved ståborde
Kl. 12.30-13.30 Frokost og networking
Kl. 13.30 Generalforsamling med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:
1.                 Valg af dirigent
2.                 Bestyrelsens beretning
3.                 Aflæggelse af regnskab
4.                 Fastlæggelse af budget og kontingent samt orientering om aktiviteter for året
5.                 Behandling af indkomne forslag – ingen forslag er indkommet
6.                 Valg af formand
7.                 Valg af bestyrelse
8.                 Valg af revisor
9.                 Eventuelt                              
Kl. 15.30  Afslutning med en forfriskning


Se programmet for medlemsmødet her.

Priser
DMOG-medlem: 400 kr. inkl. moms
Ikke-medlem: 600 kr. inkl. moms.
Deltagelse ved generalforsamling er gratis.

Tilmelding bedes ske inden torsdag den 22. januar 2015 til dmog@offshore-denmark.dk. 

Company of the month

Group VH

Group VH is an authorised Repair Center and Service Partner for Bosch Rexroth. Uniquely, Bosch Rexroth has granted the rights to Group VH, as the only company in the world outside the Rexroth family, to build units for the aftermarket worldwide – also for not standard units.

Read more

 

Insight DMOG activities

Member Meeting  and Annual General Meeting - 26 February


DMOG invites you to a member meeting and the annual general meeting. This will take place on 26 February 2020. Click below to read more.

Read more