Danish Offshore Network and Offshore Denmark invites you to join OTC 2020

Exhibit at OTC 2020 - the industry's largest exhibition with more than 60,000 attendees!

Read more

 

 

Supplier index is a list of Danish offshore suppliers

Get listed in Supplier Index and be found by possible partners and customers - exploit the networking opportunities

Read more

DMOG - the oldest offshore sales network in Denmark

Optimise your business - become member of Danish Marine & Offshore Group - the largest and oldest network organisation

Read more

DMOG Generalforsamling 2018

 

Indkaldelse til DMOGs generalforsamling 2018

Danish Marine & Offshore Group indkalder hermed til generalforsamling 2018 hos:

Group VH A/S, Glarmestervej 5, 6710 Esbjerg V
Mandag den 29. januar 2018 kl. 14.00 – medlemsmøde fra kl. 10.00

Vi har planlagt et medlemsmøde før generalforsamlingen med to præsentationer omhandlende relevante emner, virksomhedsrundvisning hos dagens vært, networking samt frokost og kaffe. Vi forbeholder os ret til ændringer.

10.00        Registrering og kaffe
10.30        Velkomst og præsentation af programmet v/ Mogens Tofte Koch, adm. direktør, DMOG
10.35        Præsentation af Group VH A/S v/ Tonny Gjettermann, CSO
11.00        Fremtiden for olie- og gasproduktionen v/ Bo Cerup-Simonsen, Direktør for Center for Olie og Gas – DTU
11.25        Produktivitet og effektivitet i hele olie- og gasindustriens værdikæde
                 v/ Espen Storkaas, Group Vice President, ABB Industrial Automation - Oil, Gas & Chemicals     
11.50        Hvem er tilstede i dag? - kort præsentation af dagens deltagere 
12.30        Frokost og networking
13.00        Virksomhedsrundvisning i produktionen hos Group VH A/S.
13.45        Pause
14.00        Generalforsamling med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

  1.       Valg af dirigent
  2.       Bestyrelsens beretning v/ formand Jens Broberg
  3.       Aflæggelse af regnskab v/ Mogens Tofte Koch
  4.       Fastlæggelse af budget og kontingent samt orientering om aktiviteter i 2018 v/ Mogens Tofte Koch
  5.       Behandling af indkomne forslag *)
  6.       Valg af formand
  7.       Valg af bestyrelse 
  8.       Valg af revisor - Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørn Bang Jensen
  9.       Eventuelt

15.30        Networking og kaffe
16.00        Farvel og tak for i dag

*) Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet (15. januar 2018) Send venligst forslag til sekretariatet Nørremarksvej 27, 9270 Klarup. Program samt indkomne forslag udsendes senest fem dage før generalforsamlingen.

Send venligst din tilmelding eller dit afbud senest den 22. januar 2018 til dmog@offshore-denmark.dk 

Se også programmet her.
 

Company of the month

Group VH

Group VH is an authorised Repair Center and Service Partner for Bosch Rexroth. Uniquely, Bosch Rexroth has granted the rights to Group VH, as the only company in the world outside the Rexroth family, to build units for the aftermarket worldwide – also for not standard units.

Read more

 

Insight DMOG activities

Member Meeting  and Annual General Meeting - 26 February


DMOG invites you to a member meeting and the annual general meeting. This will take place on 26 February 2020. Click below to read more.

Read more