Participate at the joint Danish Pavilion at OTC 2018 with Offshore Denmark

 

Exhibit at OTC 2020 - the industry's largest exhibition with more than 60,000 attendees!

Read more

Supplier index is a list of Danish supplier to the offshore industry

Get listed in Supplier Index and be found by possible partners and customers - exploit the networking opportunities

Read more

DMOG is the oldest offshor sales network in Denmark - join today

Optimise your business - become member of Danish Marine & Offshore Group - the largest and oldest network organisation

Read more

DMOG Medlemsmøde og Generalforsamling 2019 / DMOG

 

Indkaldelse til DMOGs generalforsamling 2019

Danish Marine & Offshore Group indkalder hermed til generalforsamling 2019 hos:

SafeEx ApS, Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby
Tirsdag den 26. februar 20189kl. 13.30 – medlemsmøde fra kl. 10.00

Vi har planlagt et medlemsmøde før generalforsamlingen med fire præsentationer omhandlende relevante emner, networking samt frokost og kaffe. Vi forbeholder os ret til ændringer.

10.00        Registrering og kaffe
10.30        Velkomst og præsentation af programmet v/ Mogens Tofte Koch, adm. direktør, DMOG
10.35        Præsentation af SafeEx ApS og deres digitalisering af vedligeholdelse af udstyr som sparer mange penge og styrker sikkerheden v/ René Larsen CEO
11.00        Digitalisering af offshorebranchen indebærer store muligheder - forbedring af kvalitet, sikkerhed og reduktion af omkostninger v/ Jesper Høj-Hansen, CEO NorSea Denmark
11.25        Pragmatisk digitalisering – ”cloud” løsninger med datakraft v/ Olafur Birgisson, CEO, Systemgruppen
11.50        Robotteknologi - Produktivitet og effektivitet v/ Preben Hjørnet CEO Blue Workforce A/S
12.15        Hvem er tilstede i dag? - kort præsentation af dagens deltagere 
12.45        Frokost (lækker buffet) og networking
13.30        Generalforsamling med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

  1.       Valg af dirigent
  2.       Bestyrelsens beretning v/ formand Jens Broberg
  3.       Aflæggelse af regnskab v/ Mogens Tofte Koch
  4.       Fastlæggelse af budget og kontingent samt orientering om aktiviteter i 2019 v/ Mogens Tofte Koch
  5.       Behandling af indkomne forslag *)
  6.       Valg af formand
  7.       Valg af bestyrelse 
  8.       Valg af revisor - Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørn Bang Jensen
  9.       Eventuelt

15.30        Networking og kaffe
16.00        Farvel og tak for i dag

*) Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet (12. februar 2019) Send venligst forslag til sekretariatet Nørremarksvej 27, 9270 Klarup. Program samt indkomne forslag udsendes senest fem dage før generalforsamlingen.

Send venligst din tilmelding eller dit afbud senest den 22. februar 2019 til dmog@offshore-denmark.dk 

Se også programmet her.
 

Company of the month

Group VH

Group VH is an authorised Repair Center and Service Partner for Bosch Rexroth. Uniquely, Bosch Rexroth has granted the rights to Group VH, as the only company in the world outside the Rexroth family, to build units for the aftermarket worldwide – also for not standard units.

Read more

 

Upcoming exhibitions

Offshore Denmark organises Danish Pavilions at the following upcoming exhibitions. For more information and booking forms, see here:

 Exhibit at OTC 2020 at Offshore Denmark's National Pavilion

ONS 2020 i Stavanger

OTC 2020, Houston
4 - 7 May 2020
Read more

ONS 2020, Stavanger
31 Aug - 3 Sep. 2020
Read more
   
SPE Offshore Europe 2021
SPE Offshore Europe
7 - 10 Sep. 2021
Read more
OTC 2021, Houston
May 2021
More information will follow