Participate at the joint Danish Pavilion at Offshore Europe 2015 with Offshore Denmark

 

Reach an audience of 63,000+ industry professionals from more than
100 countries - exhibit at Offshore Europe 2015

Read more

Supplier index is a list of Danish supplier to the offshore industry

Get listed in Supplier Index and be found by possible partners and customers

Read more

DMOG is the oldest offshor sales network in Denmark - join today

Optimise your business - become member of Danish Marine & Offshore Group - the largest and oldest network organisation

Read more

Welcome to
Offshore Denmark

Optimism is growing in the Danish offshore and energy industry. 

The flexibility of Danish industry and its innovative ability explains why Danish equipment, products and know-how  are well-known and have been respected in the market for several years.

Offshore Denmark is a unique networking concept with Danish companies active in the offshore and marine industries. 

Read more Follow Offshore Denmark on LinkedIn

 

News from Offshore.no

News from Offshore Denmark

02.07.2015Nykommer klar for norsk sokkel – sikrer seg Oselvar
Bergensbaserte CapeOmega er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel. Det ferske oljeselskapet har alt skaffet seg 15 prosent av lisens 274 og 275 som inkluderer Oselvar Eierandelene kommer fra Noreco.
02.07.2015Rigger seg for Myrhauk-boring
Premier Oil har fått Ptils samtykke til boring av Myrhauk-prospektet i den sørlige delen av Nordsjøen. Myrhauk ligger i 537 og 240 kilometer fra Lista. Borejobben er planlagt å starte i august og vare i 62 dager, avhengig av funn. Det er Mærsk Guardian som er leid inn til jobben.
02.07.2015– Står foran nye utfordringer
02.07.2015Her vil de parkere Transocean-rigg
Transocean vil legge Transocean Searcher i opplag i Hauglandsosen utenfor Bergen Group Hanøytangen. Riggen går snart av kontrakt og legges derfor i kaldt opplag. De planlegger at riggen ligger ubemannet, men med tilsyn fra riggselskapet selv eller innleid personell. For å være på den sikre siden spør de Kystverket om det finnes krav til bemanning når […]
02.07.2015Vurderer rettssak etter Sverdrup-fordeling
Det norske er ikke fornøyd med fordelingen av forekomstene fra Johan Sverdrup-feltet. Nå vurderer selskapet å trekke staten inn for retten. Siden selskapene etter langvarige forhandlinger ikke ble enige om fordelingen av ressursene i de ulike delene av Sverdrup-feltet, besluttet Olje- og energidepartementet å foreta fordelingen. Statoil er tildelt 40,03 prosent av oljeforekomsten på det […]
02.07.2015Gode nyheter fra Ivar Aasen
Det norske har avsluttet tre brønner på Ivar Aasen. Slik gikk det: 16/1-22 S påtraff en oljekolonne på 3 meter i sandstein av god til meget god reservoarkvalitet i Skagerrakformasjonen. Oljen er mettet med et gass/olje-forhold på om lag 160 Sm3/Sm3, som ellers i vest på feltet (16/1-11,16/1-11 A og 16/1-9). Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, […]
02.07.2015Slik fordeles Johan Sverdrup
Johan Sverdrup eierfordeling nyDet norske var ikke fornøyd med fordelingen av forekomstene fra Johan Sverdrup-feltet. Nå er selskapet tildelt en mindre andel enn i det opprinnelige forslaget. Siden selskapene etter langvarige forhandlinger ikke ble enige om fordelingen av ressursene i de ulike delene av Sverdrup-feltet, besluttet Olje- og energidepartementet å foreta fordelingen. Endringer på brøkdeler av en prosent […]
02.07.2015Må selv finne ut hvordan de vil ha betalt
Det norske ber riggselskapene være kreative når de byr på en ny borekontrakt i Alvheim-området. – Vi har bedt riggselskapene komme med tradisjonelle og alternative måter å bli kompensert på. På den måten skal vi finne den beste måten for oss å kontrahere en rigg på i dagens marked. Det sier kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske […]
02.07.2015Dräger Safety vinner rammeavtale med Statoil
Dräger Safety Norge AS er tildelt rammeavtale for levering av personlig verneutstyr til alle Statoils offshore installasjoner og landanlegg. Avtalen gjelder fra 1.juli og har en varighet på 5 år med opsjon på 3+3 år. I avtalen inngår levering av røykdykkerutstyr, pusteluftutstyr, gassdeteksjonsinstrumenter, kjemikalievernutstyr, brannmannsbekledning, samt utleie, service- og vedlikeholdstjenester. – Denne kontrakten er meget […]
01.07.2015Gjøa-kontrakt til Karsten Moholt
Karsten Moholt er tildelt en rammeavtale for service og reparasjon av transformatorer, roterende elektrisk utstyr og tilhørende utstyr på Gjøa-plattformen. Avtalen har en varighet på tre år med en mulighet for en treårs opsjon.  – Karsten Moholt AS er svært fornøyd med tilliten GDF SUEZ E&P Norge har vist oss ved denne tildelingen. Vi ser nå […]

Company of the month

Blue Water Shipping - Member of DMOG

A record-breaking transport 
Special transports to the Caspian region is a core competence of Blue Water Shipping, who will once again set a record for a transport through the Russian river system when transporting two hull sections from Singapore to Baku Shipyard in Azerbaijan. 

Read more

Upcoming exhibitions

Offshore Denmark organises Danish Pavilions at the following upcoming exhibitions. For more information and booking forms, see here:

Exhibit at Offshore Europe 2015 at Offshore Denmark's National Pavilion Exhibit at OTD 2015 at Offshore Denmark's National Pavilion
OE 2015 in Aberdeen, Scotland.
8 - 11 September 2015. Read more.
OTD 2015 in Stavanger, Norway.
(20) - 21 - 22 October 2015. Read more.
   
Exhibit at OTC 2016 at Offshore Denmark's National Pavilion Exhibit at ONS 2016 at Offshore Denmark's National Pavilion
OTC 2016 in Houston, TX, USA.
2 - 5 May 2016. Read more.
ONS 2016 in Stavanger, Norway.
29 Aug - 1 Sept 2016. Read more.