30 års jubilæum hos Danitech

16-05-2017

Festen blev holdt lørdag d. 1. april 2017, nøjagtigt 30 år efter firmaets grundlæggelse i 1987 i Kolding.
Både medarbejdere fra Danitech A/S og Danitech Production A/S var inviteret sammen med deres partnere.

Dagen gik som beskrevet her:

1. april mødtes alle deltagere i Haderslev Dyrehave ved Haderslev Dam, vi fik lavet et fælles foto hvorefter vi gik en tur og fik talt med dem vi ikke så ofte taler med.

Familiebillede af alle Danitech ansatte - DMOG medlem

Vi spiste frokost i naturen og tog herefter til vort Hotel i Haderslev, Hotel Harmonien, hvor vi kl. 14:00 skulle spille Banko.

Mange af vores gode leverandører havde sponsoreret fine gaver til banko, som blev styret af Rasmus, Mads og Arne Iversen selv.

Efter at alle var kommet i pæn festbeklædning, mødtes vi igen kl. 18:00 til en velkomstdrink, hvor Arne bød alle inviterede velkommen. Derefter blev vi modtaget i festsalen. 

Arne Iversen, administrerende direktør af Danitech A/S, holdt tale i anledning af Danitechs 30 års jubilæum. Han fortalte om firmaets start i faciliteterne i Kolding og de første år til firmaet havde etableret sig. 

Han fortalte også om etablering af Danitech B.V., vores datterselskab i Holland, og oprettelsen af salgskontorerne både i Sverige og Tyskland.
Samarbejdet med italienske familieejede Bondioli & Pavesi blev fremhævet som et positivt eksempel på et langvarigt og godt strategisk partnerskab begge parter havde stor glæde af.

Han takkede alle vores leverandører for et godt samarbejde og deres loyalitet gennem mange år. Nogle af leverandører har været en del af Danitechs succes siden firmaets start i Kolding.

Arne takkede alle Danitechs medarbejdere for deres arbejde, som i hans øjne er nøglen til firmaets succes. Deres ekspertiser og fagligheder gør, at firmaet i alle år har formået at vækste og har udviklet sig til det, vi ser i dag - hvor vi er 100 ansatte på lønningslisten ialt med et årligt salg på 280 millioner danske kroner.

Fremtidsplaner

Som en del af jubilæet benytter Danitech også lejligheden til at forny vores strategi og markedsføringsprofil, så vi fremover står som en moderne teknisk virksomhed. Vi fjerner bindestregen i vort navn og har designet et nyt logo.

Ny facade hos Danitech - DMOG medlem

Vi vil fremover markedsføre os i følgende fire forretningsenheder:

  • Danitech Components (del af Danitech A/S): Salg af komponenter
  • Danitech Systems (del af Danitech A/S): Salg af systemer
  • Danitech Service (del af Danitech A/S): Salg, service ogmontageopgaver
  • Danitech Production A/S (del af Danitech Group): Spåntagende produktion og produktion af hydraulikcylindre

1. Juli lancerer vi en ny hjemmeside som er en del af den nye strategi og vi er også i gang med at udvikle en ny webshop, som gør det nemmere for vore kunder at handle direkte via internet. 

Der vil naturligvis ikke blive skåret ned på vores tekniske support/salg – vores tekniske salgsassistenter står gerne til rådighed for kunderne.

2017 bliver et år, hvor vi udvider vore aktiviteter og investeringer. Der bygges efter sommeren 2017 nye større testfaciliteter, et værksted for reparation af cylindre, slanger og fittings, hydraulikpumper og motorer samt kraftoverføringsaksler og gear.

Endvidere investeres der de kommende år i yderligere automatisering og robotisering af cylinderproduktionen.

Danitech Production A/S, som er et resultat af fusionen mellem Dani-tech Support ApS og H.C. Petersens Maskinfabrik ApS i starten af januar 2017, flytter frem til sommeren 2017 til større nye lokaler på Melskov Allé 10, 6100 Haderslev, som virksomheden har købt og overtog den 1. februar 2017. Lokalerne ligger et stenkast fra Danitech hvilket betyder, at vi kan samarbejde endnu bedre end vi allerede gør i dag.

En familieejet virksomhed

Danitech er en familieejet virksomhed og primo 2012 blev generationsskiftet med sønnerne Rasmus og Mads afsluttet. Rasmus vil efter sin ingeniøruddannelse være en del af firmaet i januar 2018 og Mads følger, efter hans ingeniørstudie er færdigt et par år senere.
Hvad så med Arne Iversen? Han bliver på sin plads indtil han er sikker på at hans drenge er klar til at overtage roret – og nok også nogle år efter det.

Mandag den 03-04-2017 modtog Danitech en gave fra personalet, som blev modtaget af Arne og Rasmus Iversen.

Company of the month

Upcoming exhibitions

Offshore Denmark organises Danish Pavilions at the following upcoming exhibitions. For more information and booking forms, see here:

 Exhibit at OTC 2020 at Offshore Denmark's National Pavilion

 

OTC 2022, Houston
2-5 May 2022
Read more