Verdensnyhed: Trækteststand med en kapacitet på 1500 tons

07-01-2016

East Metal A/S og CERTEX Peter Harbo A/S indgår samarbejde om belastningsprøve af store emner. De to virksomheder er begge specialiseret på hver deres felt. East Metal A/S har på få år opbygget en stor virksomhed med speciale i tunge, komplekse stålkonstruktioner og komponenter, herunder løfteåg. Samtidig har CERTEX Peter Harbo A/S opbygget kompetencer med at prøvebelaste de samme emner, og det har derfor været en naturlig udvikling, at formalisere et i forvejen tæt samarbejde.

East Metal Pulling Test

East Metal A/S producerer som underleverandør på egne fabrikker i Letland og Danmark for kunder i det meste af verden, primært inden for vind og olie og gas, men også til maskinbyggere, bygningsbranchen og andre. East Metal beskæftiger mere end 700 højt kvalificerede specialister inden for svejsning, bearbejdning, overfladebehandling, produktionsoptimering, kvalitetssikring, projektstyring og kundeservice.

CERTEX Peter Harbo A/S er en del af CERTEX gruppen, der er Europas førende leverandører inden for stålwire, løftegrej og hejsemidler. CERTEX gruppen kan supplere med stor know-how og ikke mindst inden for test og service opgaver gør CERTEX Peter Harbo A/S sig gældende. De har inden for test været blandt de førende inden for offshore olie/gas og vind. Med samarbejdet med East Metal A/S positioneres CERTEX Peter Harbo A/S nu helt fremme i det internationale felt.


East Metal A/S står for opførelsen af en teststand med kapacitet på 1500 ton. Det i sig selv er imponerende, men det helt unikke er, at der kan arbejdes med emnestørrelser, som det ikke har været muligt at prøvebelaste uden, at det har været forbundet med meget store omkostninger. Sikkerheden omkring test i en prøvestand som denne er samtidig en stor gevinst i forhold til de kendte alternativer.

CERTEX Peter Harbo A/S’s bidrager med teknisk assistance og know-how. Samtidig skal CERTEX Peter Harbo A/S markedsføre og administrere anvendelse af teststanden. Den 1500 ton teststand er placeret I Nakskov – tæt på kajkant med dybde på 8½ meter og en 22 m bred sejlrende. Så der er lagt op til stor aktivitet i de gamle skibsværfts haller.

Investeringen i trækteststanden har været støttet af EU Strukturfond for Regionaludvikling 2007-2013, der medfinansierer projekter, der bidrager til regionens udviklingspotentiale og styrker virksomheders vækst og innovationsevne. 
 

Company of the month

Upcoming exhibitions

Offshore Denmark organises Danish Pavilions at the following upcoming exhibitions. For more information and booking forms, see here:

 Exhibit at OTC 2020 at Offshore Denmark's National Pavilion

 

OTC 2022, Houston
2-5 May 2022
Read more